Trường mầm non A Xây tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên 04 tập phim sitcom tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng Internet.

Thực hiện Văn bản số 2753/UBND-VX ngày 08/10/2021 của UBND huyện Khánh Vĩnh v/v tuyên truyền, phổ biến , nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin. Để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thông tin, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin tới mọi đối tượng sử dụng mạng Internet tại trường học, đặc biệt trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người phải sử dụng mạng Internet để làm việc, học tập, tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể bị lộ lọt, mất an toàn thông tin từ việc mất cảnh giác. Vì vậy, Trường mầm non A Xây tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên 04 tập phim sitcom tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng Internet (do Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất). Chi tiết các tập phim được đăng tải trên trang facebook: “An toàn không gian mạng” và trang Youtube “An toàn không gian mạng”, cụ thể như sau:

Tập 1: https://www.youtube.com/watch?v=YRucOqyZhuw

Tập 2: https://www.youtube.com/watch?v=uPC0U_A0pog

Tập 3: https://www.youtube.com/watch?v=9fLYZhRuLQs

Tập 4: https://www.youtube.com/watch?v=rcSl_Zq7wCw

Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên tuyên truyền sâu rộng 04 tập phim sitcom để phụ huynh và gia đình biết, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin khi tham gia hoạt động trên mạng Internet.