TRƯỜNG MẦM NON A XÂY THÔNG BÁO NHỮNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN KHI HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG SAU KỲ NGHỈ LỄ ĐẾN TOÀN THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ PHỤ HUYNH HỌC SINH NHƯ SAU

 

 1. PHHS tiến hành khai báo y tế tại địa chỉ http://tokhalyte.vn và lưu mã Q-code để thực hiện check- in check out khi có yêu cầu của nhân viên y tế. 

2. Học sinh trước khi đến trường phải được kiểm tra sức khoẻ tại nhà, nếu có vấn đề về sức khoẻ, phụ huynh phải tuyệt đối cho nghỉ ở nhà và thông báo cho GVCN. 

3. Khi đến trường, 100 % học sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang khi bước vào cổng trường. 

4. PHHS không được vào trường khi đưa học sinh đi học, nếu có liên hệ công tác, phải đeo khẩu trang và liên hệ nhân viên bảo vệ để được hướng dẫn. Khi đón HS vào cuối giờ, phụ huynh phải đeo khẩu trang khi vào trường và thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế . 

5. GVCN thông qua các phương tiện thông tin liên lạc lập danh sách HS và PH có đi du lịch ở các tỉnh đang có dịch và nghi ngờ có dịch theo thông báo của Bộ Y tế, yêu cầu những PHHS này khai báo y tế và gửi mã 10 Core qua zalo cho GVCN lớp đó để tổng hợp về cho nhà trường ( thời gian tổng hợp hạn cuối vào 7h sáng ngày mai ) 

6. Toàn thể CB - GV - NV khi đến trường bắt buộc phải đeo khẩu trang. 

7. Cuối mỗi ngày, giáo viên tiết cuối tổ chức cho học sinh dọn dẹp vệ sinh sát khuẩn lớp học, bề mặt bàn bằng nước sát khuẩn.

 8. Toàn thể CB - GV - NV tiến hành khai báo y tế điện tử tại địa chỉ http://tokhaiyte.vn và lưu mã Q-code để thực hiện check- in check out khi có yêu cầu của nhân viên y tế.

Nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm túc thông báo này.