Thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Khánh Vĩnh, Trường mầm non A Xây tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh covid-19 với thông điệp 5K và tài liệu về ứng dụng Bluezone

- Thông điệp 5K của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được đăng tải tại địa chỉ: https://www.youtube.com/watch?v=12_QnjCPHZ8 (video clip 

 https://vnanet.vn/vi/graphic/suc-khoe-7/chung-song-an-toan-voidai-dich-covid-19- 5267695.html (đồ họa).

 

- Tài liệu về ứng dụng Bluezone: https://bit.ly/tailieubluezone. 

Để bảo đảm an toàn sức khoẻ, cán bộ giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh cần nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn thông điệp 5K và cài đặt ứng dụng Bluezone.