Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới diễn ra hằng năm vào ngày 5/6. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng với chủ đề “Hành động vì thiên nhiên” (Time for Nature), năm 2020 là năm cam kết bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học với việc tăng cường đồng loạt các biện pháp, hoạt động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước, đồng thời đây là thời điểm mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất của chúng ta.

       Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-PGDĐT ngày 22 tháng 05 năm 2020 của Phòng Giáo dục và đào tạo về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và ngày Môi trường thế giới năm 2020,

        Trường đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020, như tổ chức lao động trong và ngoài trường. Phối hợp đoàn thể  tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh và sử dụng các sản phẩm nhựa có thể tái chế đồng thời phòng chống rác thải nhựa như túi nilon.

         Thời gian qua nhà trường cũng tăng cường các hoạt động thiết thực cùng chung tay bảo vệ môi trường, thông qua các hình thức tuyên truyền treo băng rôn với thông diệp, khẩu hiệu “Nhiệt liệt hưởng ứng ngày Môi trường thé giới 05/6”.