Trường MN A xây triển khai Công điện số 02/CĐ-CTUBND ngày 31 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

CÔNG ĐIỆN KHẨN CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

💥 TRONG ĐÓ, YÊU CẦU THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CẤP BÁCH SAU:

1. KHÔNG TẬP TRUNG QUÁ 20 NGƯỜI TẠI NƠI CÔNG CỘNG NGOÀI PHẠM VI CÔNG SỞ, TRƯỜNG HỌC, BỆNH VIỆN;

2. GIỮ KHOẢNG CÁCH TỐI THIỂU 1 MÉT KHI TIẾP XÚC;

3. CÁC QUÁN ĂN, ĐƯỜNG PHỐ, VỈA HÈ CHỈ ĐƯỢC BÁN MANG VỀ, KHÔNG TỔ CHỨC ĂN UỐNG TẠI CHỖ;

4. THÀNH LẬP 05 TRẠM KIỂM SOÁT LIÊN NGÀNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN CÁC TUYẾN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG BỘ:

* QUỐC LỘ 1A:

- XÃ VẠN THỌ, HUYỆN VẠN NINH;

- XÃ CAM THỊNH ĐÔNG, THÀNH PHỐ CAM RANH;

* QUỐC LỘ 26: XÃ NINH SIM, THỊ XÃ NINH HÒA;

* QUỐC LỘ 27: XÃ SƠN THÁI, HUYỆN KHÁNH VĨNH;

* GA NHA TRANG.

❗THỜI GIAN THỰC HIỆN: BẮT ĐẦU TỪ 0 GIỜ 00 PHÚT NGÀY 01/6/2021.

Sau đây là công điện số 02/CĐ-CTUBND ngày 31 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.