Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa về trao quà cho Trường MN A Xây (29/8)

Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa về trao quà cho Trường MN A Xây (29/8)