Hôm nay, ngày 07/02/2018 Trường Mầm non A Xây đã tổ chức “Hội chợ xuân” năm 2018.