Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

     Trường mầm non A Xây nằm trên địa bàn xã Khánh Nam được thành lập từ năm 2007 là loại hình trường mầm non công lập.

     Trường có 01 điểm chính có diện tích 1.427.4 m2 được đặt tại thôn Hòn Dù thuận tiện cho việc đưa đón trẻ và 01 điểm phụ tại thôn A Xây có diện tích 1162.4 m2. Các tiêu chí về diện tích chung, diện tích lớp học, diện tích bình quân trên trẻ; không khí, ánh sáng; cây xanh, môi trường; đồ dùng sinh hoạt học tập, thiết bị giảng dạy, phục vụ chăm sóc, giáo dục được trang bị tương đối đầy đủ.

     Tổng số Cán bộ quản lý - giáo viên - nhân viên hiện nay: 24 người; Nhà trường có chi bộ độc lập  trực thuộc Đảng ủy xã Khánh Nam; Công đoàn cơ sở của nhà trường trực thuộc Liên đoàn Lao động Khánh Vĩnh; Chi đoàn thanh niên trực thuộc xã Khánh Nam.

     Nhiệm vụ của nhà trường là chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ từ 24 tháng tuổi đến 6 tuổi. Nhà trường thực hiện nội dung giáo dục theo chương trình Giáo dục mầm non của trường dựa theo chương trình Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, triển khai các chuyên đề hàng năm, chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm; chuyên để giáo dục kỹ năng sống; chuyên đề về dinh dưỡng..

     Trường thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản theo tinh thần Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. Việc thực hiện khoán chi đã giúp nhà trường chủ động trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học, cân đối được kinh phí cho các hoạt động và đáp ứng kịp thời các nhu cầu cần thiết của giáo viên, nhân viên trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ.